Bild som illusterar Befolkningsmängd

Befolkningsmängd

Gissa land eller stad med samma befolkningsmängd!

4.3

(45)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster säger en stad eller land. T.ex. Stockholm eller Argentina. Ni ska sedan säga en annan stad eller land som ni tror har lika stor befolkning. Närmast vinner. Tips är att använda Wikipedia för att kontrollera era svar. LETS PLEJ!

Tips från Plej

Andra populära lekar