Bild som illusterar Blindterminator

Blindterminator

Undvik att bli träffad av Terminators vattenpistol!

3.8

(50)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Markera ut ett litet område och placera ut några få saker deltagarna kan ta skydd bakom. Utse en person som ska agera Terminator. Terminator ska eliminera alla deltagare genom att skjuta dem med sin vattenpistol. Terminator ska ha förbundna ögon. Var 10:e sekund måste alla deltagare säga “PIP!”. Om man inte säger det åker man ut. Man åker även ut ifall man går utanför det utmärkta området. Om du blir träffad med vatten åker du ut, den sista överlevaren vinner! LETS PLEJ!

Du behöver

- Vattenpistol

Tips från Plej

Andra populära lekar