Bild som illusterar Hur många personer?

Hur många personer?

Gissa hur många personer som antagandet stämmer in på!

4.6

(50)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster har förberett några frågor som handlar om “Hur många av gästerna?”, ex. "Hur många här har hund?" - och lagen gissa hur många personer av alla deltagare som har hund. Skriv ner ert svar eller skicka svaret till Plejmaster. När alla lag har svarat så ställer sig alla (i detta fall de som har hund) upp, så att man enkelt får reda på rätt svar. Det lag som gissade närmast får ett poäng! LETS PLEJ! Se exempel på frågor under tips.

Tips från Plej

Andra populära lekar