Bild som illusterar Klädbyte

Klädbyte

Byt kläder inom laget!

4.0

(42)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Byt kläder inom laget så att alla deltagare bär ett plagg som inte är sitt eget. Först vinner! Efteråt kan ni köra klädbyte igen, bara det att man nu ska byta till sina egna kläder! LETS PLEJ!

Andra populära lekar