Bild som illusterar Nämn flest

Nämn flest

Tävla om vem som kan nämna flest inom en viss kategori!

4.0

(50)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Välj en kategori, ex. ‘Länder i Afrika’. Se fler exempel under tips. Ni ska varannan gång nämna ett land i Afrika. Person 1 säger “Nigeria” och så är det nästa person att nämna ett annat land. Man får inte ta ett land som redan sagts. Om man inte kommer på något åker man ut. Leken kan spelas 1 mot 1 eller med flera. Vid flera så åker man ut då man inte kommer på något och leken fortsätter tills det endast är en person kvar! LETS PLEJ!

Tips från Plej

Andra populära lekar

Namnet i låten

59 kr

120 kr

Vilket för- eller efternamn sjungs det om i låten? 🎤👀