Bild som illusterar Papperskurragömma

Papperskurragömma

Göm papper från Plejmaster!

4.0

(24)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster går ut ur rummet i 5 minuter. Under tiden ska varje lag placera ut 5 olika papper (A4 eller postit-lappar) någonstans i rummet. Inget får täcka papprena eller ha sönder dem. Viktigt är att ni kan särskilja vilket papper som tillhör vilket lag, t.ex. genom att skriva lagets namn eller rita något roligt. Då Plejmaster kommer tillbaka ska den börja söka efter alla papper. Det lags papper som hittas sist vinner. LETS PLEJ!

Du behöver

- A4 Papper

Andra populära lekar

Namnet i låten

59 kr

120 kr

Vilket för- eller efternamn sjungs det om i låten? 🎤👀