Bild som illusterar Pictionary

Pictionary

Rita ordet och hoppas att lagkamraten förstår vilket det är!

4.0

(34)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster förbereder sammansatta ord på flera lappar (se exempel under tips). Dela in er i lag och låt en från laget dra ett ord i taget. Ordet är sammansatt av andra ord, och deltagaren ska rita varje delord likt en rebus och dom andra deltagarna ska så snabbt som möjligt gissa vilket det sammansatta ordet är. Varje deltagare har 2 minuter på sig att rita innan det blir nästa lags tur. Det lag som klarar flest ord vinner! LETS PLEJ!

Du behöver

Papper och penna

Tips från Plej

Andra populära lekar