Bild som illusterar Poäng

Poäng

Få poäng utan att veta hur!

4.2

(40)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster bestämmer antal poäng man behöver för att vinna. Ex. 10 poäng och först med att få 10 poäng vinner! Deltagarna vet däremot inte hur man får poäng, utan ska ta reda på det. Den enda instruktionen som ges är alltså “Få 10 poäng!” och så fort laget får ett poäng säger Plejmaster “1 poäng” och fortsätter räkna uppåt för varje poäng laget får tills de vinner. Man kan inte repetera en handling som gett poäng för att få fler poäng. Se exempel på hur man kan ge poäng under tips. LET'S PLEJ!

Tips från Plej

Andra populära lekar

Gissa staden musikquiz

59 kr

120 kr

Lista ut vilken stad det sjungs om i låten och svara på roliga följdfrågor!