Bild som illusterar Ryggtavlan

Ryggtavlan

Rita på lagkamratens rygg och hoppas att den kan rita detsamma!

4.6

(50)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster ger en person i varje lag ett motiv. På startsignal ska denna lagmedlem (1) använda sitt finger för att "rita" motivet på ryggen till en annan lagmedlem (2). Lagmedlem 2 ska gissa motivet och rita det på ett papper. Den som snabbast visar upp rätt motiv för Plejmaster vinner! Om någon pratar eller ser på någon annans papper är man diskvalificerad. LETS PLEJ! Se tips för olika utmaningar och varianter.

Du behöver

- Papper och penna

Tips från Plej

Andra populära lekar

Melloquizet musikquiz

59 kr

120 kr

Musikquiz med tema Melodifestivalen!