Bild som illusterar Starta sist

Starta sist

Spring ett varv runt huset. Den som startar sist och hinner komma i mål vinner!

4.0

(37)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Spring ett varv runt huset. Den som startar sist och hinner komma i mål vinner. Ni har 100 sekunder på er. Om du inte hinner i mål innan tidens slut får du 0 poäng. Om du hinner komma i mål får du 1 poäng och den som är sist att starta och kommer i mål under 100 sekunder får 3 poäng. LETS PLEJ!

Andra populära lekar