Bild som illusterar Vågen

Vågen

Få två personer i laget att väga lika mycket!

4.4

(41)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Få två personer att väga lika mycket. Ni har 2 minuter på er, under tidens gång får ni inte test-väga någon eller något. Efter tidens slut väger ni lagmedlemmarna. Det lag som har minst skillnad mellan sina medlemmars vikt vinner! LETS PLEJ!

Du behöver

- En våg

Andra populära lekar

Namnet i låten

59 kr

120 kr

Vilket för- eller efternamn sjungs det om i låten? 🎤👀