Bild som illusterar 15 till 1

15 till 1

Kurra gömma med stigande svårighetsgrad!

4.0

(37)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Den här leken passar bäst där det finns gott om gömställen. Plejmaster blundar och räknar högt ner från 15 till 1 medan alla deltagare gömmer sig. När Plejmaster räknat klart ska den öppna ögonen och ta 3 steg åt valfritt håll i försök om att se någon och skriker då “Jag ser dig Kalle, bakom trädet!” och Kalle åker då ut. När Plejmaster inte hittar fler blundar den och börjar räkna högt igen men nu från från 14 och neråt. Då ska alla deltagare springa fram och nudda Plejmaster för att sedan springa och gömma sig igen. Efter nedräkningen får Plejmaster återigen ta 3 steg åt valfritt håll och försöka hitta någon. Vid nästa nedräkning är det från 13 och neråt och deltagarna ska återigen springa fram till Plejmaster och sedan gömma sig. Fortsätt tills det endast är en person kvar! LETS PLEJ!

Andra populära lekar

Svenska serier & TV-program

59 kr

120 kr

Känner ni igen serien eller TV-programmet? Få även bonuspoäng med våra roliga följdfrågor!