Bild som illusterar Objektmemory

Objektmemory

Kom ihåg i vilken ordning objekten är placerade!

4.0

(30)

Du har inte betygsatt leken ännu.

Spelregler

Plejmaster har förberett ett flertal objekt, förslagsvist ca 20 stycken som placeras i ett rutnät på ett bord, och med fördel tar Plejmaster en bild av rutnätet som facit. Deltagare får komma till bordet och observera rutnätet med objekt i 30 sekunder, sen blandar och flyttar Plejmaster alla objekt. Sedan får deltagarna komma in på nytt och ska försöka placera rätt objekt på rätt plats. Ett poäng per objekt på rätt plats. LETS PLEJ!

Du behöver

- 20 stycken valfria objekt

Andra populära lekar

Svenska serier & TV-program

59 kr

120 kr

Känner ni igen serien eller TV-programmet? Få även bonuspoäng med våra roliga följdfrågor!